Co je Daseinsanalýza?

16.01.2022

Moc se mi líbí článek Kláry Smejkalové na webu isnpirante.cz. Vydala jej před půl rokem (13.7.2021). Tímto způsobem jej "schovávám" i pro sebe, zároveň však může rozšířit i vaše obzory. 

Daseinsanalýza je psychoterapeutický směr, který je inspirován fenomenologickou filozofíí Martina Heideggera a Edmunda Husserla. Vymezuje se vůči psychoanalýze. Nepracuje s pojmy nevědomí nebo přenos, spíše se soustřeďuje na autentické spolubytí a zkušenost klienta. U nás ji propagoval v 60. a 70. letech filozof Jan Patočka. Nyní je daseinsanalýza soustřeďována především ve střední Evropě.

Daseinsanalýza je filozoficky orientovaný směr psychoterapie, založený Ludwigem Binswangerem a Medardem Bossem. Vymezuje se vůči klasické freudovské psychoanalýze, ačkoliv reviduje pojmy nevědomí a nevědomých mechanismů, jakožto i proces terapie a metodu výkladu snů. Tento směr terapie vychází z filozofie Martina Heideggera a Edmunda Husserla. Usiluje o revizi striktně materialistické filozofie, z které Freud vycházel. Ústředním pojmem tohoto terapeutického směru je dasein (česky pobyt), z kterého čerpá i název. Daseinsanalýza staví na zachování původních a přirozených skutečností, zároveň podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti. Terapie má klienta přivést k poznání a plnému využití vlastních možností.

Daseinsanalýza je fenomenologicko-hermeneutický směr psychoterapie. Fenomenologický přístup znamená, že zkoumá obecně přesné jevy (nikoliv podstatu). Hermeneutický výklad pak jde po výkladu smyslu, bez toho, aniž by se přijímaly nějaké teoretické konstrukce, které nejsou obsaženy v jevech samých. Daseinsanalýza tak opouští exaktnost a kontrolované experimentování a směřuje k intuitivnímu chápání člověka. Základním východiskem je autentická zkušenost. Člověk má poznat své možnosti a podle nich jednat, čili být autentický.

Jak už bylo řečeno, daseinsanalýza vychází z existenciální filozofie (fundamentální ontologie) Martina Heideggera a z fenomenologické metody, která navazuje na filozofii Edmunda Husserla. Tento psychoterapeutický směr založili Ludwig Binswanger a Medard Boss, působící v minulém století. Nejvíce stoupenců daseinsanalýzy najdeme ve střední Evropě (Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Česko, ale i Řecko či Belgie). V České republice ji zprostředkoval v 60. a 70. letech filozof Jan Patočka, který hojně podporoval díla obou otců zakladatelů. Daseinsanalytický výcvik probíhá např. v rámci PVŠPS nebo v Institutu psychoterapeutického vzdělávání Epoché v Plzni. Česká daseinsanalytická společnost působí v rámci sekce České psychoterapeutické společnosti a je napojena na daseinsanalytické společnosti v Rakousku a Švýcarsku.

Co se týče konkrétní realizace daseinsanalytické terapie, probíhá individuálně i skupinově. Klient hledá způsob existence, který je pro něj snesitelným. Vychází ze základních přesvědčení, že člověk je schopen vědomí sebe sama a své činnosti, je schopen dělat rozhodnutí a za své činy nést zodpovědnost. Je rovněž schopen uvědomit si úplnou izolaci, ztrátu vztahů a možnost smrti - z toho může pramenit úzkost. Terapie vede klienta k nalezení takového způsobu existence, který mu umožní být sám sebou a klade důraz na pravdivé vedení života. Cílem je vlastní klientovo sebepoznání, sebezdokonalení. Nikoli tedy dokonalé přizpůsobení se společnosti, ale nalezení vlastních možností a schopností.

Terapeut je v daseinsanalytické terapii průvodcem klienta na jeho cestě k autenticitě. Nezaujímá roli experta jako třeba u KBT. Především naslouchá. Je tedy potřeba, aby se terapeut zbavil všech předpokladů a předsudků. Sám musí být autentický, neměl by nic klientovi vnucovat, ale zdůrazňovat jeho jedinečnost a neopakovatelnost. Daseinsanalytický terapeut neplánuje, využívá především svou intuici.

Co se týče pojímání nemocí v daseinsanalýze, vyhýbá se diagnózám. Každý je nazírán jako jedinečný fenomén. Spíše než o vyměření chorob jde o vypracování vodítka, jak porozumět různým druhům onemocnění podle toho, který narušený rys jedince právě vystupuje do popředí. Základním prostředkem daseinsanalýzy je přitom vztah, který má charakter komunikace jedné existence s druhou. Tento vztah se nazývá "setkání" a rozhodující je vnitřní zkušenost. Probíhá rozhovorem. Terapeut klienta respektuje a akceptuje, ale neuspokojuje jeho životní přání. Nepracuje s předpokladem existence přenosu. Na rozdíl od psychoanalýzy, neuznává daseinsanalýza pojmy jako nevědomí, jiné je i její pojetí odporu - podle daseinsanalýzy jde o skutečnosti, které si pacient ještě nikdy nepřipustil, ne proto, že by byly schovány v nevědomí. Terapeut pomáhá klientovi tento odpor tzv. rozpouštět.

© 2022 Jan Matoušek. Všechna práva vyhrazena 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!